bontott faanyagok, ingyen termőföldek elviteli lehetősége szelektív hulladékgyűjtő telephelyünkről

Csak nem veszélyes hulladékot veszünk át.
Veszélyes hulladékot nem!

Szelektív hulladék telephelyünk

Hulladék begyűjtési engedélyünk feljogosít minket hulladék befogadására, átvételére a telephelyünkön is. Biztosítjuk önöknek, hogy az átadott, és elhozott törmelék, és hulladék legális helyre kerül. Amennyiben nem kíván rendelni konténeres hulladékszállítást (kisebb a felgyülemlett mennyiség, mint a legkisebb rendelhető konténer) telephelyünkön mi átvesszük, további ártalmatlanításra.

HULLADÉKUDVAR – MI A HULLADÉKUDVAR?

A lakossági hulladékudvarok szakképzett személyzet által működtetett, zárt hulladékátvevő helyek, ahol a háztartásokban, illetve gazdasági társaságoknál keletkező, anyagfajtánként elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint csomagolási hulladékok átvételét végzik.

A hulladékudvarok elsődleges célja a hulladékok anyagában történő hasznosítási arányának javítása, valamint a veszélyes hulladékok környezetbe jutásának megakadályozása.

A hulladékudvarok hulladékátvételi szolgáltatásait a budapesti lakosok eredeti lakcímkártyával történő címigazolás, továbbá utolsó időszaki hulladékszállítási díjbefizetést igazoló csekkszelvény, vagy átutalási igazolás, vagy társasházi lakos esetében, közös képviselői igazolás bemutatását követően hulladékfajtánként meghatározott napi és éves limitig díjmentesen vehetik igénybe. A limit felett, vagy az említett dokumentumok hiányában, illetve nem budapesti lakosok, és cégek esetében a szolgáltatás javarészt fizetős. A pontos részleteket az alábbi linken tekintheti meg:

A hulladékudvarok csak hulladékfajtánként különválogatott, nem szennyezett hulladékokat vesznek át.

Azon elektronikai és elektromos berendezések, amelyek szétszerelésre kerültek, és elektromos, vagy elektronikai alkatrészeiket eltávolították (üres készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulladéknak, hanem lomhulladék kategóriába sorolhatók. 

Mit lehet leadni a hulladékudvarban?

Mit lehet leadni a hulladékudvarban? Sokszor sokan kérdezik tőlünk, ezért kezdjük is az elején, mi is az a hulladékudvar?

A hulladékudvar olyan ingyenes szolgáltatás, amely a háztartásokban keletkezett újrahasznosítható és egyéb speciális hulladékot összegyűjti egy arra kijelölt helyen.

Szelektív hulladékok

 • Papírhulladék: újság, folyóirat, könyv, csomagolóanyag, füzet, hullámpapír, karton
 • Italos kartonok kimosva
 • Műanyag: PET-palack, kupakok, hungarocell
 • Fehér üveg: színezetlen üvegek, italos, befőttes, parfümös, pálinkás, szörpös üvegek
 • Színes üvegek: zöld, barna sörös-, borosüvegek

Veszélyes hulladékok 

 • Elektronikai hulladékok: hűtőgép, porszívó, számítástechnikai hulladék
 • Szárazelem, akkumulátor
 • Festék- és lakkmaradék
 • áradt olaj és veszélyes anyaggal szennyezett csomagolóanyag
 • Építési és bontási hulladék
 • Háztartási lom (csak kisebb mennyiségben, és viszonylag ritkán fogadják)

Nem leadható hulladékok

 • Robbanás-, fertőzés- és sugárveszélyes anyagok, laborvegyszerek
 • Átlagostól eltérő, nem háztartási mennyiségű hulladék
 • Nem adható le olyan hulladék, amely nem szerepel a hulladékudvar részére kiállított engedélyben. Ilyen esetben a személyzet megtagadhatja a hulladék átvételét.

 

Kapcsolat

Cím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 86.

Telefonszám: +36 30 3097309 

Nyitva tartás: előre egyeztetett időpontban